سپتامبر 3, 2020 - آرشیدا شیمی

دی پنتانول (ویتامین B-5)

دی پنتانول (ویتامین B-5)

پنتانول را می توان به دو شکل شیمیایی تهیه کرد:۱) ایزومر دکستروتاری ، دی پنتانول . یا شکل ۲فرم خوشه ای از دی پنتانول . ساختار شیمیایی دو شکل ایزومریک در زیر نشان داده شده است. شما گاهی اوقات پنتنول را خواهید دید که در زیر یکی از نامهای دیگر آن ...

ستیل الکل

ستیل الکل

گرفته شده از: نخل نارگیل فرمول مولکولی     C16H34O نوع: به طور طبیعی استخراج شده است نامهای دیگر: 1-هگزادکانول و ال-هگزادسیلیل الکل ستیل الکل چیست؟ ستیل الکل یک جامد پوسته پوسته ، مومی و سفید است که اغلب از روغن نارگیل ، نخل یا روغن گیاهی حاصل می شود. این ...